Bestuur (DEN EED)
Leenders Eddy Voorzitter(hooftman)
De hoogste historische gezagvoerder van het gilde

Geerts Lydia Pandmeester(es)
Verantwoordelijke voor de horeca

Geerts lydia Thesaurier
Doet de financies van het gilde

Van Den Bempt Herta Baljuw
Staat in voor orde en tucht

Andere funties
Sergiant
Verantwoordelijke voor materiele bezittingen

Griffier
Doet de administratie van het gilde

Stadhouder
Organisatie van historische plechtigheden en activiteiten

Schietmeester
Verantwoordelijke voor de schietstanden discipline wetten en reglementen

Capiteyn
Verantwoordelijke voor zijn sectie schutters

Zilverdrager
Draagt en onderhoud het gildezilver

Fuselier
Draagt en onderhoud de voorlader

Alpheris en vendeliers
Draagt en onderhoud het vaandel

Tamboer en trommelaars
Draagt en onderhoud de trommels

Capelaen
Verzorgt de morele en fysieke problemen van de leden

pic07

Beschermvrouwe Rita Geelhand de merxem

pic08

Wapenschild van Merksem